En aquest apartat presentem algunes dades provinents de diverses fonts i de contextos territorials tan diferents com la ciutat de Barcelona, Catalunya o l'Estat espanyol. L'objectiu és visualitzar com viuen les violències masclistes les persones joves. Les dades que presentem són del període 2021 - 2023.

Per interpretar aquestes dades, hem de tenir en compte que:

  • No es recullen dades específiques i sistemàtiques sobre violències masclistes i persones joves en l'estat espanyol. Trobem algunes dades en enquestes generalistes a la joventut, que toquen altres temes com a hàbits de salut, ús de drogues, situació laboral, salut mental, violència en centres educatius, etc., i altres, en estadístiques generals.
  • No sempre se segreguen les dades per edat i per gènere, i molt menys trobem encreuaments amb haver realitzat processos de migració, discriminació per ètnia,  per raça o per religió, per diversitat funcional, etc., per tant, no és possible aplicar una perspectiva interseccional. 
  • Les diferents fonts utilitzen indicadors diferents, la qual cosa dificulta la comparació. També les mostres són de diferent envergadura, diferents àmbits i els mètodes de recollida d'informació també varien (entrevista telefònica, entrevista personal o enquesta administrada en el centre educatiu).
  • Els indicadors derivats del concepte de violència de gènere que estipula la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, resulten limitants especialment en el cas de les dones joves i adolescents. En referir-se exclusivament a la violència exercida en la parella o ex-parella, no parla de la realitat de les dones més joves que tenen poques experiències de parella, però sí ja han experimentat diferents situacions de violència masclista.

Fonts consultades per a la realització de les infografies: 

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
Díaz-Agrado et al, 2021 “La sexualidad de las mujeres jóvenes en el contexto español. Percepciones subjetivas e impacto de la formación”, Instituto de las Mujeres, 2022.
Dossier Estadístic Violències Masclistes, Observatori de la Igualtat de Gènere, 2022, Institut Català de les Dones.
Encuesta sobre cuestiones de actualidad: La violencia sexual contra las mujeres, CIS, Barómetro 2023.
Enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya, curs 2021 – 2022, Departament d’Interior, Generalitat de Catalunya.
Enquesta de violències masclistes a Catalunya, 2021, Departament d’Interior.
Enquesta FRESC 2021, Agencia de Salut Pública de Barcelona.
Enquesta d’hàbits de salut a alumnes de quart de l’ESO de la província de Barcelona, 2022, Diputació de Barcelona.
Eurostat.
Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales, 2022, Instituto de las Mujeres.
Sistema d’Indicadors sobre la realidat juvenil a Catalunya, Departament de Drets Socials, Generalitat de Catalunya.
Sistema VioGen, Ministerio del Interior.
Unicef, 2022, “10 de octubre, Día mundial de la Salud Mental. La urgencia de un compromiso conjunto con la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes”, consultable 
aquí.

 

Disseny y maquetació de les infografies: Erika de la Espriella Aced (L'Entrellat SCCL)