En el qüestionari utilitzat per a l'estudi "La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España", que van respondre 13.267 joves de tot l'estat, el 14,1% de dones joves van declarar haver-se sentit pressionades sexualment. Cal destacar que, en un 24% dels casos, la persona que va exercir pressió va ser un "home bastant més gran". Aquesta dada ens demostra que, quan parlem de violències masclistes i persones joves, hem de posar el focus en la violència que les persones joves reben per part de les persones adultes. Emmarcar les violències masclistes en un context adultocèntric, on els homes adults són els que exerceixen poder de manera estructural i a més serveixen de model per als nois joves, pot millorar la prevenció, tal i com demostràvem en aquest estudi qualitatiu realitzat en 2023. 

Les noies que van viure violència de gènere a la parella, van declarar haver patit més violència sexual. Més encara si la violència dins la parella va ser múltiple i freqüent: fins a un 44,8%.

 

Tot i que la taxa de denuncia és molt baixa, a Catalunya, els delictes recollits pel Departament d'Interior mostren que són les dones joves les principals afectades.