Enquestes i sondejos d'opinió

La idea de transversalitat de gènere en avaluació, estesa a partir de la iv Conferència sobre la Dona (Beijing, 1995), parteix de la consideració que l’eix sexe-gènere és determinant en totes les esferes de la vida i que, per tant, és necessari segregar per sexe-gènere les dades referides a àmbits no considerats específics de «la dona». En aquest sentit, les enquestes generals sobre diversos temes poden donar-nos informació sobre les desigualtats estructurals que afecten les dones i nenes. Les violències masclistes són instruments per al sosteniment d’aquestes desigualtats i, alhora, el fet de patir desigualtats socioeconòmiques genera un efecte vulnerabilitzador que dificulta la sortida de la violència.

Així doncs, l’abordatge integral de les violències masclistes ha de tenir en compte aspectes de la vida de les dones com: característiques econòmiques, situació laboral, accés a l’habitatge, accés a la salut, situació administrativa, xarxa social, dedicació a la cura d’altres persones, etc.

Al Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) hi podeu consultar totes les enquestes realitzades a la població. En la majoria de casos es poden recuperar les dades segregades per sexe-gènere, tot i que vegades no és possible creuar-hi altres variables com l’edat.

Les enquestes específiques sobre una temàtica són les que aporten el major grau de matisos i profunditat. La metodologia de l’entrevista també és rellevant i pot ser presencial, per telèfon o online. En el cas de les enquestes que pretenen recollir experiències de violència masclista cal tenir en compte que es tracta d’una qüestió extremament delicada.

Una de les dades que més crida l’atenció, en el cas de les enquestes sobre les violències masclistes, és la prevalença de la violència: els resultats obtinguts a través de l’entrevista personal contrasten totalment amb els que recullen les fonts policials, que representen tan sols el petit percentatge de casos que arriben a ser denunciats.

Destaquem les enquestes específiques més recents.

ENQUESTA Any Autoria Àmbit territorial Mostra (núm.) Mètode d’entrevista Resultats Informes Qüestionari
Macroenquesta de Violència contra la Dona 2019 Delegació del Govern Espanya 9.568 Personal al domicili PDF    
Percepció social de la violència sexual 2017 Delegació del Govern en col·laboració amb el CIS Espanya 2.465 Personal al domicili PDF   PDF
Enquesta «Violència masclista a Catalunya» 2016 Departament d’Interior, Institut Català de les Dones, Ajuntament de Barcelona i Bancaixa Catalunya

9.577 dones

1.378 homes

Telefònica

PDF Dossier estadístic sobre violències masclistes, 2019

PDF_mujeres (castellano)

PDF_does (català)

PDF_homes (català)

Percepció de la violència de gènere en l’adolescència i joventut 2015 Delegació del Govern en col·laboració amb el CIS Espanya 2.457 Personal al domicili PDF    
Violència de gènere contra les dones: enquesta a escala de la UE 2014 Agència dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (FRA) Unió Europea (28 països) 42.000 Personal al domicili PDF