Documentació

La documentació és una eina de recerca que podem fer servir durant tota l’avaluació, però sobretot durant la primera fase o en els moments inicials.

Necessitem recopilar tota la informació disponible sobre el projecte que avaluarem, també hem de recollir informació sobre avaluacions semblants o sobre l’avaluació en general, per tal de dissenyar el procés avaluatiu.

Tot i que en els primers moments és lògic buscar «què hi ha», és a dir, prendre contacte amb els documents que anem trobant sense aprofundir-hi gaire encara, haurem de formular les preguntes de l’avaluació per afinar la nostra recerca. Les preguntes de l’avaluació ens ajudaran a determinar quins documents ens interessa analitzar.

Fonts primàries i secundàries

Quan recopilem informació cal distingir entre fonts primàries(aquelles a què accedim de forma directa) i secundàries (aquelles a què accedim a través d’altres investigacions, a través de la premsa, enquestes realitzades per altres persones o institucions, etc.). Cal que les fonts estiguin ben citades, tret de les fonts primàries amb les quals ens hàgim compromès a mantenir-ne l’anonimat. En aquest cas, hem d’indicar si hem canviat el nom de les persones consultades o entrevistades i nosaltres serem les «fonts» fiables de les quals procedeix la informació, perquè se’ns ha transmès directament.

Motors de cerca a la xarxa

PubMed és un motor de cerca de lliure accés a la base de dades MEDLINE de citacions i resums d’articles d’investigació biomèdica. L’ofereix la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units, com a part d’un sistema de cerca anomenat Entrez. MEDLINE conté al voltant de 4.800 revistes publicades als EUA i a més de setanta països d’arreu del món des de 1966 fins a l’actualitat.

A diferència del Google tradicional, l’apartat Acadèmic ens mostra només documents científics. Com el cercador clàssic de Google, l’apartat Acadèmic ens permet fer servir diversos operadors per automatitar la cerca i que sigui més precisa.

Els diferents operadors són els següents. El signe «+» comprova que als resultats hi figurin totes les paraules escrites, de manera que inclouran paraules comunes, lletres o xifres que la tecnologia de cerca de Google per defecte ignora, com per exemple «VIH + on + per què». El signe «-» exclou tots els resultats que incloguin un determinat terme de cerca, com per exemple: «VIH - autor: Suárez». Per buscar una frase exacta es fan servir les cometes, de manera que el cercador només mostra els resultats que incloguin la frase exacta, com per exemple: «Sida a l’Estat francès».

L’operador «OR» fa que es mostrin resultats que incloguin qualsevol dels termes de la cerca, com en el cas d’«antiretrovirals OR prova ràpida».

L’operador «intitle» com a «intitle:profilaxi postexposició» només mostra resultats que incloguin el terme de cerca en el títol del document.

El Centre de Documentació i Recursos Pedagògics de Sida Studi disposa d’un catàleg en línia amb accés a més de 66.500 documents que inclouen revistes, monografies, treballs d’investigació i recursos pedagògics en tota mena de formats (cartells, CD-ROM, DVD, novel·les, etc.). Es divideix en dos catàlegs: VIH/Sida i Salut sexual.
A més, ofereix els serveis propis de qualsevol biblioteca, com ara resposta a demandes informatives, préstec de documents i difusió de la informació del centre.