No és habitual trobar dades segregades per diferents opcions d'identitat de gènere o per ètnia i procedència de la persona, així que destaquem aquestes dades que reflecteixen com la salut mental de les persones joves no heterosexuals i les no nascudes a Espanya és pitjor, del que podem inferir que la LGTBIfobia i el racisme tenen efectes sobre el benestar de la població jove que és necessari tenir en compte: