Les noies declaren patir més maltractament físic i psicològic en general, però la diferència és encara major quan es tracta d'assetjament sexual. La diferència augmenta amb l'edat, com assenyalen les dades que comparen ESO i Batxillerat:

La violència també es dona en xarxes socials, així com dins i fora dels centres educatius, ja que és un continnum que no es pot delimitar a un lloc concret.