Funcionament intern

Per començar a valorar el funcionament intern dels equips cal plantejar-se aquestes preguntes:

 • Tenim un mapa d’actors? Sabem qui és qui i quines tasques fa?

A continuació, cal recollir les dades següents:

 • Quina periodicitat tenen les trobades.
 • Com es prenen les decisions.
 • Com es distribueixen les tasques.
 • On es recull la feina que es vol realitzar. Qui té accés a aquesta informació.
 • Quines accions de capacitació i formació de l’equip s’han dut a terme.
 • Com es traspassen el coneixement i l’experiència a les persones que s’incorporen.

Si tenim ocasió d’entrevistar les i els integrants de l’equip podem recollir els seus coneixements sobre el programa:

 • Saps quins són els objectius generals, específics i operatius (pragmàtics, materials) del programa o intervenció?
 • Tens accés al material? Com?
 • Coneixes la resta de l’equip? Saps què fa cada persona? Saps a qui podries recórrer en situacions diferents? És sempre la mateixa persona?

També podem recollir les seves necessitats sobre la feina que realitzen:

 • Disposes de prou temps per dur a terme les teves tasques?
 • Has acabat fent el que et van proposar o se t’han superposat les tasques? Han augmentat? Han canviat?
 • Necessites algun tipus de formació específica? Quina?
 • Sents que et valoren? Sents que la feina et satisfà?

En aquest procés mirarem d’esbrinar com és la comunicació interna:

 • Hi ha una persona que s’encarrega de la comunicació interna? És la mateixa que s’ocupa de la comunicació externa?
 • Quins recursos es fan servir (calendari compartit físic o en línia, avisos, llista de distribució, grups de missatgeria, etc.)?
 • Es fan reunions informatives? Qui hi participa?

Si volem valorar les relacions de gènere dins de l’equip, podem plantejar les següents qüestions:

 • Almenys la meitat de l’equip està compost per dones?
 • Com es distribueixen les tasques (tasques organitzatives, tasques de sosteniment, tasques que impliquen prendre decisions)? Són estàtiques o hi ha intercanvi de rols?
 • Hi ha diversitat en les persones implicades en tasques de diferents tipus?
 • S’han fet formacions amb perspectiva feminista? Hi ha persones a l’equip encarregades d’aportar específicament aquesta mirada?

Per anar més enllà, podem aprofundir en la sensibilitat feminista i la diversitat de l’equip:

 • S’observen actituds reflexives? Es dedica temps a pensar com són les relacions, si es reprodueixen els rols masculins i femenins hegemònics per sistema? Cal pensar qui ocupa més l’espai, qui pren més la paraula, qui ocupa posicions visibles en l’equip i qui treballa més a l’ombra. S’està d’acord amb aquestes posicions?
 • Hi ha diversitat cultural i social a l’equip, almenys d’acord amb el context en què es treballa?
 • Hi ha persones que aporten experiència i coneixement sobre vivències transgènere i no heterosexuals?
 • A l’equip hi ha persones que tenen el perfil de la població a qui va destinada la intervenció o el servei? En cas que no, ¿hi ha persones que disposen de prou coneixement i experiència per oferir un servei adequat, des de l’empatia i l’escolta?