Informes Avalua+

Què esperem dels nois cis? Recomanacions pedagògiques per treballar la sexualitat amb nois cis joves i professorat

Mentre que per a les dones i altres persones disidents dels models de sexe i gènere s'han produït grans canvis, pels homes cis blancs i de classe mitjana els canvis no han estat tan profunds. A l'escola, la coeducació s'ha centrat a donar lloc i espai a les dones, i a les nenes i adolescents (com havia de ser), però no s'han generat tants recursos orientats a treballar amb els nois de manera específica. A més, en el nostre treball amb l'educació sexual, detectem certes resistències a incorporar canvis estructurals i profunds. També detectem que la masculinitat no existeix per si sola, com a essència, sense context i, sobretot, no es pot entendre sense tenir en compte el classisme i el racisme.

Informe en català

Informe en castellà

"Incorporación de los mandatos de género en la infancia. Evaluación de una prueba piloto de educación sexual en educación primaria"

Aquest informe és una presentació dels resultats obtinguts pel projecte «Incorporación de los mandatos de género en la infancia: Evaluación de una prueba piloto de educación sexual en educación primaria», efectuat dins del marc del projecte Avalua+ de SIDA STUDI i cofinançat per l’Institut Català de les Dones. El projecte és una recerca avaluativa sobre les intervencions que SIDA STUDI ha realitzat a les escoles de primària de la ciutat de Barcelona. Aquestes intervencions han consistit en tallers d’educació sexual amb infants de tercer a sisè de primària, formacions orientades a l’equip docent de les escoles i xerrades per a les famílies.

L’avaluació s’ha plantejat de forma qualitativa, utilitzant l’observació directa i les entrevistes personals com a mètodes. Entre els objectius hi figurava valorar les intervencions de SIDA STUDI per introduir millores al programa orientat al cicle de primària, però també aportar coneixement sobre la incorporació del sistema sexe-gènere-sexualitat en la infantesa i com es pot abordar l’educació sexual als centres.

 

Estudi sobre les percepcions, actituds i pràctiques d’adolescents i joves en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva a Catalunya, SEXCAT

Estudi a càrrec del Comitè 1 de desembre amb la col·laboració del CEEISCAT.

"El paper de l’educació sexual en la prevenció de les violències masclistes: Recomanacions pedagògiques a partir de l’estudi avaluatiu d’una proposta d’educació sexual integral"

En aquest document, presentem un seguit de recomanacions per abordar les sexualitats en els centres educatius. Aquestes recomanacions són fruit de la col·laboració amb l’equip Sexualitats de SIDA STUDI, una entitat amb més de trenta anys d’experiència en la promoció de la salut sexual entre joves i adolescents. L’equip pedagògic Sexualitats ha desenvolupat un programa integral de salut sexual orientat a joves i adolescents estudiants de quart d’ESO que ha estat avaluat per l’Avalua+, un programa d’avaluació feminista de SIDA STUDI.